Civilno pravo

Civilno pravo obsega pravna razmerja med osebami zasebnega prava, ki so med seboj enakopravne.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo obsega pravna razmerja med gospodarskimi subjekti.

Delovno in socialno pravo

Delovno in socialno pravo obsega pravna razmerja med delavci in delodajalci.

Ustavno pravo

Ustavno pravo obsega človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti itd.

Avtorsko pravo

Avtorsko pravo obsega osebna in premoženjska razmerja glede duhovnih stvaritev s področja književnosti, umetnosti in znanosti.

Upravno pravo

Upravo pravo ureja odnose med državo in posameznikom oziroma ureja delovanje in izvajanje javne oblasti v okviru državnih organov.

Kazensko pravo

Kazensko pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.

Prekrškovno pravo

Prekrškovno pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki opredeljujejo prekrške in sankcije za prekrške.

Odvetniška pisarna Mateje Likozar Rogelj

Odvetnica dr. Mateja Likozar Rogelj si prizadevam osebno in individualno pomagati strankam pri reševanju njihovih pravnih zadev. Moje vodilo je strokovnost, poslanstvo in cilj pa iskanje za stranko najbolj ugodne rešitve. Nudim pravno svetovanje, pravno pomoč in pravne storitve, ki poleg priprave pravnih besedil vključujejo tudi spremljanje ali nadomeščanje stranke pred vsemi obravnavnimi organi, pri ogledih na kraju samem, pri sestankih, primopredajah itd. 

Odvetniška pisarna sodeluje,
oziroma je del organizacij:

»Da mihi factum, dabo tibi ius.«
»Daj mi dejstva in dal ti bom pravico.«