O odvetniški pisarni

V odvetniški pisarni odvetnice dr. Mateje Likozar Rogelj si prizadevamo osebno in individualno pomagati strankam pri reševanju njihovih pravnih problemov. Vodilo je strokovnost, poslanstvo in cilj pa iskanje za stranko najbolj ugodne rešitve. Nudimo pravno svetovanje, pravno pomoč in pravne storitve, ki poleg priprave pravnih besedil vključujejo tudi spremljanje ali nadomeščanje stranke pred vsemi obravnavnimi organi (sodišči, upravnimi in drugimi državnimi organi itd.), pri ogledih na kraju samem, pri sestankih, primopredajah itd. Odvetnice smo tudi na seznamu odvetnikov, ki se jih dodeli prosilcem za brezplačno pravno pomoč.

Z bogatimi izkušnjami na več pravnih področjih je odvetniška pisarna usposobljena varovati in zaščititi interese stranke ter delovati v njihovo korist, pri čemer spoštujemo njihove pravice in zahteve.

S stranko aktivno sodelujemo od prvega kontakta, ko se predstavi primer, ter jo spremljamo tekom celotnega postopka. Vse postopke redno spremljamo in seznanjamo stranko z njihovim potekom. Zastopamo stališče, da je za uspešen potek postopka nujno potrebno sodelovanje med odvetnikom in stranko, za to pa je potrebno zavedanje stranke o pravnih in dejanskih vidikih njene zadeve. Skladno s tem stališčem stranke redno seznanjamo s potekom postopkov in smo jim na voljo za morebitna dodatna vprašanja.

»Da mihi factum, dabo tibi ius.«
»Daj mi dejstva in dal ti bom pravico.«