Naša področja dela

Nudim pravno svetovanje, pravno pomoč in pravne storitve, ki poleg priprave pravnih besedil vključujejo tudi spremljanje ali nadomeščanje stranke pred vsemi obravnavnimi organi (sodišči, upravnimi in drugimi državnimi organi itd.), pri ogledih na kraju samem, pri sestankih, primopredajah itd. Sem tudi na seznamu odvetnikov, ki se jih dodeli prosilcem za brezplačno pravno pomoč.