Delovno in socialno pravo

Delovno in socialno pravo obsega pravna razmerja med delavci in delodajalci. Ukvarjamo se z naslednjimi področji:

  • Sestava aktov o sistemizaciji in drugih splošnih in posamičnih pravnih aktov delodajalca
  • Zastopanje delavcev
  • Zastopanje delodajalcev
  • Uveljavljanje pravic delavcev
  • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
  • Spremljanje delavca pri zagovoru pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
  • Zastopanje pred delovnimi in socialnimi sodišči
  • Šikaniranje na delovnem mestu (mobbing, diskriminacija)
  • Vodenje disciplinskih postopkov