Kazensko pravo

Kazensko pravo obsega pravna pravila in pravna načela, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije. Odvetniška pisarna

  • Zastopa stranke v predkazenskem in kazenskem postopku
  • Pravno svetuje in proučuje možnosti vložitve pravnih sredstev zoper odločbe
  • Sestava vlog
  • Vlaga kazenske ovadbe
  • Zastopa oškodovanca v kazenskem postopku
  • Priglaša premoženjskopravni zahtevek