Pravo varstva okolja in izkoriščanja mineralnih surovin

Zaščiti in ohranjanju okolja in narave v odvetniški pisarni namenjamo posebno skrb. Za pravne in fizične osebe nudimo naslednje pravno svetovanje in pravne storitve

  • pravno svetovanje in pripravo pravnih mnenj glede pravnih vprašanj s področja varstva okolja in narave ter izkoriščanju mineralnih surovin
  • pravno svetovanje in zastopanje na področju pridobivanja dovoljenj in soglasij na področju varstva okolja in narave ter mineralnih surovin pred upravnimi in inšpekcijskimi organi
  • sestavljanje vlog ter rednih in izrednih pravnih sredstev