Upravno pravo

Upravo pravo ureja odnose med državo in posameznikom (pravo ali fizično osebo) oziroma ureja delovanje in izvajanje javne oblasti v okviru državnih organov. V odvetniški pisarni nudimo storitev

  • Pravnega svetovanja in zastopanja v upravnem postopku in v upravnem sporu
  • Pravnega svetovanja in zastopanje pred inšpekcijskimi in kontrolnimi organi
  • Vlaganja vlog ter rednih in izrednih pravnih sredstev zoper upravne akte