Ustavno pravo

Ustavno pravo obsega človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti itd.

  • vlaganje ustavnih pritožb in pobud pri Ustavnem sodišču RS
  • zastopanje strank pred Ustavnim sodiščem RS